måndag 23 november 2020

Kynningsrud Prefab byter namn till Contiga

Montage med flygbild över Kynningruds fabrik i Uddevalla och Contigas logotyp.
Bilder: Kynningsrud Prefab AB /

Kynningsrud Prefab AB som har sin fabrik i Uddevalla byter namn till Contiga Väst AB och blir systerbolag till Contiga AB i Norrtälje. Anledningen är försäljningen tidigare i år till jättekoncernen HeidelbergCement Norhern Europe.

Kynningsrud Prefab AB ingår sedan april i HeidelbergCement Northern Europe, en affär som tillkännagavs i december 2019.

- Genom namnbytet förtydligar vi den nya koncerntillhörigheten och att kopplingen till övriga Kynningsrudgruppen nu har upphört, säger i ett pressmeddelande Jan Lagerstedt, vd i Nordic Precast Group som är det bolag där Heidelbergs betongelementverksamhet organiseras.

"Kompletterar varandra"
Kynningsrud Prefab AB i Uddevalla och Contiga AB i Norrtälje ingår båda i HeidelbergCement Northern Europe. De är båda verksamma som stomentreprenörer och har i stor utsträckning liknande kunderbjudande med kunder i västra respektive östra delen av södra och mellersta Sverige. De kompletterar varandra i och med den geografiska täckningen, skriver Kynningsrud.

Två bolag men samma logotyp
Det nya Contiga Väst AB i Uddevalla och Contiga AB i Norrtälje ska även fortsatt vara två bolag med varsin ledning. Utåt sett kommer båda bolagen profileras som ”Contiga” och de kommer båda att ha samma logotyp.

Ambitionen är att namnbytet ska vara genomfört vid årsskiftet 2020/2021, skriver Kynningsrud.
---