tisdag 3 november 2020

Äsperödsskolan ska vara kvar på samma plats

Äsperödsskolan bör ligga på samma plats som idag, antingen i renoverad form eller som ett nybygge. Det visar en idéstudie som presenterats för barn- och utbildningsnämnden som nu beslutat om en ny förstudie för att belysa vilket alternativ som blir bäst.

Förstudien ska också ge svar på vart eleverna ska evakueras och få sin undervisning när en ny skola byggs eller den befintliga renoveras, skriver Bohusläningen.

Redan bestämt är att kommunens centralkök som idag ligger på Äsperödsskolan ska placeras någon annanstans, uppger nämndens ordförande Roger Ekeroos (M) för tidningen.

Renoveringsplaner hejdades
Äsperödsskolan är byggd 1967 och har länge varit i stort behov av renovering. För ett år sedan hejdade politikerna renoveringsplanerna när det visade sig att det bara skulle bli 20 procent billigare än att bygga nytt. Man startade istället den förstudie som nu alltså är klar.

Det tredje alternativet som denna förstudie behandlat är att bygga ny skola på annan plats, en lösning som alltså inte förordas.

Ska enligt plan rymma fler elever
På Äsperödsskolan går idag cirka 300 elever i årskurs F-6. Förutom Äsperödsskolan finns särskilda undervisningsgruppen Källan inom samma område, med fyra avdelningar och drygt 20 elever. I lokalprogrammet för Äsperödsskolan anges att skolan framöver ska kunna rymma 400 elever i årskurs F-6 och 50 elever på Källan.
---