torsdag 2 juli 2020

Fullmäktige sa ja till bussaffär

Foto: Västtrafik/Thomas Harrysson /

Uppdaterad 6 juli /
Ett oenigt kommunfullmäktige sa på onsdagskvällen ja till att Uddevalla Omnibuss får köpa Lysekils Busstrafik AB.

Affären har varit omdiskuterad länge. Motståndarna har bland annat hävdat att affären hotar privata bussföretag, att det finns juridiska och ekonomiska risker med affären, och ifrågasatt att kommunen överhuvud taget ska äga bussföretag.

"Starkare tillsammans"
Den 13 maj återremitterade fullmäktige ärendet för att låta Uddevalla Omnibuss göra en riskanalys.
I den beskriver Uddevalla Omnibus bland annat att de genom affären skulle få större riskspridning och bättre konkurrenskraft. Risker som har bedömts höga har åtgärdats inför företagsöverlåtelsen.

Uddevalla Omnibus anser att ett köp av Lysekils Busstrafik ger en konstellation som är starkare tillsammans än företagen var för sig och som därmed erbjuder bättre och ett än mer konkurrenskraftigt utbud av kollektivtrafik.

Ståndpunkter låg fast
När det nu åter var dags för beslut i kommunfullmäktige höll samtliga partier fast vid sina tidigare ståndpunkter och med röstsiffrorna 31-27 godkände fullmäktige affären. En ledamot, Torsten Torstensson (C), avstod från att rösta.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Uddevallapartiet röstade ja till affären.
- Det som är bra för Uddevalla Omnibuss är bra för Uddevalla, sa Tommy Strand (S), från talarstolen.

- Vi är helt övertygade om att ett plus ett inte blir två utan att vi får ett mervärde genom det här förvärvet, sa Christer Hasslebäck (UP) som också pekade på att det är en enig styrelse i Omnibuss som vill genomföra affären.

"Kommer att överprövas"
Sverigedemokraterna, Liberalerna, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna röstade nej till affären.
- Vi är tämligen övertygade om att ett beslut att förvärva Lysekils Buss kommer att överprövas, sa Martin Pettersson (SD).
---

6 juli