lördag 27 juni 2020

Årets parasportturnering ställs in

Parasportturneringen Uddevalla Open Nordisk Turnering ställs in på grund av Corona-situationen. Tävlingarna som var planerade till 4-6 september skulle ha blivit de fjärde i ordningen.

Tävlingarna arrangeras av föreningen Uddevalla Open parasport.
- Vi har väntat in in det längsta, säger föreningens ordförande Bo Ahlén till Bohusläningen.

- Eftersom evenemanget riktar sig till personer med funktionsnedsättning, som i stor utsträckning tillhör coronapandemins riskgrupper, vågar vi inte ta risken, säger han till tidningen.

Målsättningen är att tävlingarna ska kunna hållas nästa gång vid månadsskiftet augusti/september 2021.
---