tisdag 30 juni 2020

Gasflasksuppfinning från Uddevalla får 300 000

Ulf Eliasson och gasflaskor med TKI-utrustning.
Bild: Innovatum /
Uppdaterad 4 juli /
Uddevallabrandmannen Ulf Eliassons företag får 300 000 kronor av statliga Vinnova till fortsatt utveckling av sin uppfinning TKI, Tryckkärlsindikator.

- Det känns fantastiskt bra! Vår tryckkärlindikator kommer bidra till att fler fastigheter kan räddas och färre omfattande avspärrningar behöver göras. Det innebär enorma kostnadsbesparingar för samhället i stort och för försäkringsbolagen, säger Ulf Eliasson på Innovatums webbplats.

Kan gå in och släcka utan risk
Indikator är ett slags varningssystem för till exempel gastuber. En sändare som fästs på gastuben skickar temperatur och placering av gastuben var tionde sekund till en display på utsidan av lokalen.

- När räddningstjänsten anländer kan de snabbt få koll på om tuberna är värmepåverkade. Om de är opåverkade kan rökdykarna ofta få ut dem. Därefter kan brandmännen gå in och släcka ner branden utan risk för explosion, säger Ulf Eliasson.

Fler enheter ska ut på test
Just nu pågår ett pilotprojekt där ett antal TKI:er är utplacerade i olika verkstäder under en testperiod. Pengarna från innovationsmyndigheten Vinnova ska användas till att CE-märka indikatorn men också till att utöka serien och få ut fler produkter i test, skriver Innovatum.
---
Innovatum: Har utvecklat ny brandsäkerhetsprodukt – får Vinnovafinansiering