lördag 2 maj 2020

Elever går miste om prao under 2020

På grund av pandemin ställer Uddevalla kommun in alla praotillfällen under vårterminen och höstterminen 2020.

Detta innebär att elever som detta läsår går i årskurs 8 och nästa läsår i årskurs 9 inte får någon prao (elevpraktik) under sin tid i grundskolans senare år, skriver Uddevalla kommun.

Kompenseras
Skolorna kommer till viss mån att kompensera för den uteblivna praon genom andra insatser kopplade till framtid och yrkesliv, skriver kommunen också.
---
Uddevalla kommun: Elevpraktik, PRAO