lördag 29 februari 2020

Bjursjön får lyft med flera olika satsningar

- Nu är det lättare att få information om olika löpspår, cykelleder och vandringsleder vid Bjursjön, säger friluftsutvecklare Robert Wahlström.
Bild: Uddevalla kommun/Creative Commons CC BY 3.0

Nu ökar tillgängligheten till Bjursjöområdet i Uddevalla. En ny skylt visar samtliga löpspår, cykelleder och vandringsleder, och vägen till området håller på att byggas om. Dessutom har en etappstart av Bohusleden flyttats till Bjursjön.

Uder våren fortsätter arbetet med att förbättra informationen i området. Löpspåren ska få tydligare skyltning och nya informationsskyltar ska komma upp på två parkeringar, skriver Uddevalla kommun i ett pressmeddelande.

"Riktigt fint område"
- Här har vi ett riktigt fint område att vara stolta över och som vi nu satsar vidare på. Bjursjön är tätortsnära med stort upptagningsområde, här finns blandskog med höga naturvärden och tysta miljöer. Området har också en god anpassning för rörelsehindrade, säger Robert Wahlström, friluftsutvecklare.

Blir del av Bohusleden

En etappstart av Bohusleden har också flyttats till Bjursjöområdet, då tidigare etappstart var svårare att hitta. Det går nu exempelvis att vandra Bohusleden via sträckorna Glimmingen-Bjursjön eller Bjursjön-Metsjön. Under våren ska även Bohusleden skyltas upp tydligare.
I dagarna lanserades även en ny hemsida för Bohusleden, bohusleden.se, med utökad och uppdaterad information om svårighetsgrad, tidsåtgång samt information på engelska och tyska.
---