lördag 11 januari 2020

Vaktområden i centrum utökas

Kommunens satsning på väktare i centrum ska fortsätta och det bevakade området utökas.
Statistik visar att antalet anmälda misshandelsfall i centrum under 2018 minskade med nära hälften jämfört med de tre föregående åren, berättar Bohusläningen.

Dagens patrullering vid Kampenhof, Bohusläns museum och längs Kungsgatan ska fortsätta, men vakterna kommer framöver att användas på fler ställen i centrum, säger kommunens säkerhetschef Björn Segelod till tidningen. Detta på grund av att fler områden nu används för aktiviteter som lockar mycket folk.

Kostar inte mer
Väktarna kostar idag kommunen 1,8 miljoner kronor per år, en summa som inte påverkas av den utökade bevakningen.
---