lördag 18 januari 2020

Nedre delen av Lagerbergsgatan stängs av till sommaren

Måndag 27 januari stängs Lagerbergsgatan av längs kvarteret Sundberg.
Arbetet beräknas pågå fram till sommarsemestern och kommer att innebära stor trafikstörning i Uddevalla centrum, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

- Lagerbergsgatan kommer att snyggas till, bli säkrare och mer tillgänglig för gående och cyklister, säger centrumsamordnare Stefan Björling på webbplatsen.

Alla lokaler ska gå att nå
Arbetena som ska göras handlar bland annat om vattenledningar som ska bytas, höjning av gatan och ny beläggning, nya trottoarer och bygge av en gång- och cykelväg.
- Vi kommer att se till att alla lokaler går att nå, det blir bara lite svårare att ta sig dit bara. Alla kommer att ha öppet, det blir ingen skillnad mot tidigare, säger Stefan Björling till Bohusläningen.
---