måndag 23 december 2019

Sju ton textilier samlades in i tre kommuner

Renhållningscheferna Lars Jensen, Vänersborgs kommun, Magnus Geverts, Trollhättan Energi och Jenny Göthberg, Uddevalla Energi, här tillsammans med Susanne Eriksson Wargön Innovations projektledare (2:a från vänster).
Foto:Jerry Lövberg.

Cirka sju ton kläder och andra textilier samlades in under Textiljakten, som arrangerades av Uddevalla Energi, Trollhättan Energi och Vänersborgs kommun.
Alla skolklasser i Uddevalla och Trollhättan som deltog i Textiljakten hade också chansen att vinna ett studiebesök hos Wargön Innovation. I Uddevalla blir det Forshällaskolan som får komma på besök i slutet av januari.

- Textiljakten har definitivt kommit för att stanna. Vi kan spara vår miljö väldigt mycket genom att bli bättre på att återanvända och återvinna kläder och textilier, säger i ett pressmeddelande projektledaren Susanne Eriksson på Wargön Innovation, som utvecklar nya hållbara material och processer för storskalig insamling, sortering och återvinning.

Femteklassare samlade in 2,5 ton
Under tre veckor i november engagerade sig femteklassare i Trollhättan och Uddevalla i Textiljakten och samlade tillsammans in nästan 2,5 ton. Allt togs om hand av Trollhättan Energi och Uddevalla Energi för vidare transport till Wargön Innovation i Vargön. Ytterligare drygt 4,5 ton samlades in i Vänersborg, där kommunens enhet för Kretslopp & Vatten åkte runt i stadsdelarna Öxnered/Blåsut och Onsjö lördagen den 30 november och samlade in alla fyllda säckar med textilier som ställts ut av de boende.

75 procent går till second hand
- Nu är allt som kommit från de tre orterna sorterat. Drygt 75 procent, motsvarande över fem ton, går till återanvändning via Second hand-butiker till förmån för välgörande ändamål. Det visar hur mycket kläder och textilier vi har som kan komma till bättre nytta, säger Susanne Eriksson.
---