söndag 8 december 2019

Korsviken blir naturreservat - sällsynta lavar skyddas

Korsviken.
Foto: Svante Hultengren/Naturcentrum AB

Länsstyrelsen har beslutat att Korsviken några kilometer sydväst om Ljungskile ska vara ett naturreservat. På så sätt skyddas de många sällsynta lavar som finns i området.

Nord- och nordvästvända branter, fuktig miljö, närhet till havet och senvuxna lövträd. Det är en samling faktorer som bidrar till en mycket intressant oceanisk lavflora i Korsviken, skriver länsstyrelsen i ett pressmeddelande.
Förutom lövrika branter finns också gammal tall- och granskog i reservatet.

Sällsynt lav får möjlighet att sprida sig
Det nya naturreservatet ligger ett stenkast från vandringsleden Kuststigen. Det är tio hektar stort och uppdelat på två områden och ligger helt på privatägd mark.
I närområden till det nya reservatet finns den mycket sällsynta atlantiska vårtlaven, som bedöms få bra möjligheter att sprida sig i det nya reservatet.

Vanligaste skyddsformen
Naturreservat är den vanligaste formen av skydd för värdefull natur. Föreskrifter om vad som är tillåtet och inte vid besök ska finnas på informationstavlor i området. Gränsmarkeringen till reservaten utgörs av en vit stjärna, oftast på blå bakgrund.
---
Länsstyrelsen: Nya naturreservat med öppna mossar och sällsynta lavar
Kommunstyrelsen: Remiss från länsstyrelsen (sid 250)
Bohusläningen: Ytterligare naturreservat ska skydda unika lavar
Västkuststiftelsen: Vad är ett naturreservat?