fredag 1 november 2019

Studie: Uddevalla växer snabbast i Sverige


- Rapporten är intressant.Vi lägger stort fokus i vårt pågående utvecklingsarbete på att stärka staden och stadskärnans värde för att skapa en attraktiv och levande kommun. Det är kul att det också framgår i Stadsbarometerns studie, säger kommundirektör Peter Larsson.
Foto: Uddevalla kommun/Maria Rasmusson och Pixabay

Uddevalla är Sveriges snabbast växande stad procentuellt sett. Detta enligt studien "Stadsbarometern 2019" från teknikföretaget WSP.

Stadsbarometern är en jämförelse av 67 svenska mellanstora till större stadskärnor. Rapporten analyserar hur dessa stadskärnor står sig mot varandra gällande bland annat demografi, ekonomi, arbetsmarknad och utbildning. Syftet är att försöka förstå vad som skapar en ekonomiskt stark stadskärna, skriver Uddevalla kommun på sin webbplats.

Bäst förutsättningar i Jönköping
Studien visar att Jönköping är den stadskärna i Sverige som har de ekonomiskt bästa förutsättningarna totalt sett.
I Uddevalla har befolkningen ökat mest och växer snabbast procentuellt sett. Här har befolkningen i stadskärnan ökat med 30 procent mellan 2013 och 2018, skriver WSP.
Sett till absoluta tal är det dock Jönköping som växt mest med 1 800 invånare, följt av Halmstad som växt med cirka 1 200 personer.
---