onsdag 27 november 2019

Järnvägskorsning på Bohusbanan byggs om för att bli säkrare

Bild: Norconsult

Trafikverket har inlett ett arbete att se över och bygga om cirka 1 000 farliga järnvägskorsningar i landet. En av dem som ska prioriteras är plankorsningen Östra Berg på Bohusbanan mellan Stenungssund och Uddevalla.

Uppdraget att bygga om korsningen har gått till företaget Norconsult.
- Det känns bra att kunna bidra till att höja säkerheten för en av Bohusbanans mest utsatta korsningar, säger Tony Strandberg, teamchef på företaget, i ett pressmeddelande.

Blir helbomsanläggning
Säkerheten ska ökas genom att plankorsningen byggs från dagens kryssmärke till helbomsanläggning (A-anläggning), skriver Norconsult.
Projekteringen beräknas vara klar under tidig vår och byggnationen kan påbörjas under hösten 2020.
---