fredag 1 november 2019

Ja i kommunstyrelsen till simhall på Rimnersområdet

Foto: David Mark/Pixabay

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 30 oktober att säga ja till en ny simhall på Rimnersområdet.
En del i beslutet är också att avbryta arbetet med placering av nytt bad på Windingsborg där nuvarande simhall ligger.

Inriktningen för simhallen ska vara motion, träning och tävling med SM-standard innehållande en bassäng om 50 meter med 8-10 banor, uppvärmningsbassäng som även är lämplig for simundervisning, barnbassäng och hoppbassäng, skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll (sid 12).

Uppdrag att utveckla Windingsborg
Kommundirektören får också i uppdrag att ta fram förslag till utveckling av fastigheten Windingsborg med inriktning mot bostäder, verksamhetslokaler, utbildning, kontor, vattenupplevelser med mera.

Reservation från S
Socialdemokraterna reserverade sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande.
Ärendet ska härnäst behandlas i kommunfullmäktige.
---