söndag 24 november 2019

Avtal om ny kaj vid ExxonMobil godkänt

(Uppdaterad 5 december)
Kommunfullmäktige har godkänt en avsiktsförklaring med ExxonMobil om ny kaj vid företagets anläggning vid Oljehamnsvägen, i närheten av Skeppsviken.

Avsiktsförklaringen innebär att kommunen skredsäkrar området medan företaget bygger ny kaj. Detta under förutsättning att parterna kommer överens om ett nytt arrendeavtal på 20 år. Det är kommunen som äger marken och företaget som arrenderar.

Oljeleveranser i över 60 år
Oljeleveranserna har skett till samma plats i över 60 år. Kajen renoverades 2017 men en ny måste byggas. Eftersom marken närmast vattnet är instabilt måste dock hela strandlinjen först skredsäkras.
Parterna är också överens om att en strandpromenad ska byggas längs med strandlinjen.

"Ser det här som positivt"
ExxonMobil har tidigare meddelat att företaget godkänt avsiktsförklaringen.
- Jag ser det här som positivt, vi har för avsikt att stanna på lång sikt i Uddevalla och är villiga att investera här, har Exxons fabrikschef Riku Heinonen tidigare sagt till Bohusläningen.

Projektledare utses
Uddevalla kommun ska nu utse projektledare som tillsammans med representanter från Exxon Mobil ska ta fram en tidplan för det kommande arbetet. En del i arbetet är att ansöka om tillstånd från mark- och miljödomstolen för skredsäkrande åtgärder som kommer att genomföras i vatten, skriver kommunen på sin webbplats.

Huvudkontor i Göteborg
ExxonMobil Sverige AB ingår i ExxonMobil-koncernen och huvudkontoret ligger i Göteborg. I Uddevalla producerar ExxonMobil Petroleum & Chemical färdig smörjolja för den skandinaviska marknaden.
---
Protokoll från kommunfullmäktige (sid 9)
Avsiktsförklaring och övriga handlingar till kommunfullmäktige (sid 17)

ExxonMobile: Om ExxonMobile i Sverige