fredag 18 oktober 2019

Gymnasieelever gör praktik i Indonesien

26 oktober reser tolv elever från vård- och omsorgsprogrammet på Uddevalla gymnasieskola till Indonesien. I fyra veckor ska de göra arbetsplatsförlagt lärande (APL) på Bali och Lombok.

Eleverna som studerar tredje året på vård- och omsorgsprogrammet (VO) har fått ansöka om att få delta i denna internationella praktik. De kommer att arbeta på äldreboenden, barnhem, skolor, cancerhem och ett hem för barn med funktionsnedsättning, skriver kommunen på sin webbplats.
---