måndag 28 oktober 2019

Efter 26 år - Midvinterfest läggs på is

Bild: Bohusläns museum
(Uppdaterad 6 november)
I 26 år har den mycket populära slöjdhantverksutställningen Midvinterfest arrangerats på Bohusläns museum. Men nu läggs utställningen på is i alla fall i år.

Pressbild från Bohusläns museum
 inför utställningen 2017.
Enligt museet är anledningen att hela konceptet där försäljning av slöjdföremålen blivit en allt större del ska ses över.

"Utveckling av slöjden grundtanken"
"Planen är att Bohusläns museum och hemslöjdskonsulenterna i Västarvet ska fortsätta samarbetet, tillsammans kommer de att se över konceptet. Grundtanken med utställningen har varit utifrån att utveckla slöjden i regionen. Varje år har det varit nya teman för att inspirera slöjdarna. De senaste åren har fokus i allt högre grad hamnat på försäljningen", skriver museet i ett pressmeddelande.

Mer inspiration - mindre plats för köpbar slöjd
"Troligen kommer framtida Midvinterfest betona ett större lärandeperspektiv med en tydligare koppling också till äldre slöjdtradition. Med ett nytt koncept hoppas museet kunna locka fler skolor och slöjdutbildningar. En utställning som skall ge människor inspiration till skapande och mindre show room för köpbar slöjd", skriver museet vidare.

Viss försäljning i butiken
En del slöjdartiklar från lokala hantverkare kommer dock under vintern att säljas i museibutiken, meddelar museet.
---
6 november:
Bohusläningen: Midvinterfest tar paus för att se över konceptet: "Vill locka fler unga"