tisdag 27 augusti 2019

Kommunen slopar kritiserade regler för enskilda avlopp

Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat att upphäva kommunens nuvarande strategi för enskilda avloppsanläggningar. Istället ska nya riktlinjer arbetas fram.

Den nuvarande strategin är från 2013 och kräver slutna tankar. Många fastighetsägare har därför tvingats byta ut sina avloppsanläggningar. Avsikten har varit att kunna sprida slammet på åkrarna, men det har kritiserats av bland annat jordbrukarna eftersom man inte vet vad slammet innehåller, skriver Bohusläningen.

Teknikneutralitet
De nya riktlinjerna ska utgå från teknikneutralitet, kretsloppsperspektiv och förbud mot att sprida skadliga ämnen på åkermark.
- Det är självklart att det måste ställas krav men det måste ske på rätt sätt. Kommunen ska fokusera på att det inte släpps ut skadliga ämnen och inte ge direktiv om exakt vilken teknik den enskilde ska använda, säger Elving Andersson (C) till Bohusläningen.
---
> Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens beslut (sid 66)