måndag 12 augusti 2019

Aktivitetspark med utegym öppnar vid Ramnerödsskolan

Foto: Jörgen Andersson

Uddevalla får inom kort ytterligare en aktivitetspark med bland annat hinderbana, basketbollplan och utegym. Området är en del av den pågående om- och utbyggnaden av Ramnerödsskolan.

- Tanken är att folk som bor i området ska kunna använda området utanför skoltid. På så sätt blir det fler personer i rörelse, även under kvällarna, säger rektor Björn Nilsson till Bohusläningen om Ramnerödsskolans omdaning.

Utformat av eleverna
Planeringen för aktivitetsparken började redan 2015 och utformningen bygger på önskemål och synpunkter från eleverna själva.
Skolan kommer under ytterligare tre år att genomgå stora förändringar när 300 elever ska bli 800, berättar Bohusläningen.
---