söndag 5 maj 2019

Ny bergtäkt planeras vid Bratterödsleden - kommunen säger nej

Bild: Pixabay.com

Företaget Swerock vill starta en ny bergtäkt vid Bratterödsleden, som ersättning för krossen vid Fröland där tillståndet går ut år 2021. Det är länsstyrelsen som beslutar i frågan men i samrådet säger Uddevalla kommun bestämt nej, skriver Bohusläningen.

Fastigheterna det handlar om heter Forshälla-Hede 1:20 och Solberg 1:9.
Ärenden behandlades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 25 april. Nämndens huvudskäl för att säga nej är att Bratterödsleden (väg 678) redan idag är för trafikfarlig och olycksdrabbad för att det ska vara lämpligt med ytterligare tunga transporter.

"Måste ha en trafiksäker väg"
- Vi förstår att väg 678 är alternativet och vi vill inte bidra till att skicka tunga transporter till exempel söderut. Men då måste vi ha en trafiksäker väg som är ombyggd till 2+2-väg med en lämplig påfart, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Staxäng (M) till Bohusläningen.
---
> Samhällsbyggnadsnämndens protokoll (sid 16, § 154)