söndag 26 maj 2019

Kynningsrud levererar till nytt centrumkvarter i Göteborg

Illustration: Opalparken Förvaltning AB

Kynningsrud Prefab i Uddevalla ska leverera stommarna till det nya centrumkvarteret på Opaltorget i Göteborg.

- Vi är glada och stolta över att ha fått förtroendet att delta i ett projekt som är stort och angeläget för Tynneredsborna och Göteborgs stad, säger marknadschef Carl-Johan Appelberg i ett pressmeddelande.

Teglade fasader ingår
- Som en del av byggnadens bärande delar så ingår även tillverkning av de teglade fasaderna i vårt åtagande. Det är ganska vanligt att våra kunder väljer just prefabricerade tegelfasader då det ur ett tids- och kostnadsperspektiv är det mest fördelaktiga, säger Carl-Johan Appelberg.

Ska vara klart 2021
Ombyggnaden av torget tog fart under förra året och ska vara helt genomförd 2021.
Ordersumman för stommarna ligger på drygt 45 miljoner kronor.
---