lördag 19 januari 2019

Brytning inleds vid omstridd bergtäkt


Film från första sprängsalvan.
(Youtube/Tommie Friden)

Nu inleds brytningen av krossmaterial vid Geddeknippeln väster om E6 norr om Torp.
Trots överklaganden från bland annat boende, kommunen och golfklubben vann företaget Samkross AB:s brytningstillstånd laga kraft i november, berättar
Bohusläningen.

Företaget får nu under 25 år ta tio miljoner ton berg från området. Intill täkten har företaget sedan några är en deponi för lera och andra jordmassor.
Den officiella invigningen av täkten skedde 8 januari, då också den första sprängningen gjordes.
---
> Samgräv AB: Facebookinlägg från invigningen 8 januari