lördag 3 november 2018

Kommunen sponsrar Oddebollen med 100 000

Bild: Pixabay.com

IK Oddevold får sponsorbidrag med 100 000 kronor från Uddevalla kommun för årets upplaga av ungdomsturneringen Oddebollen. Det har kommunstyrelsen beslutat.


2016 fick turneringen samma summa av kommunen och 2017 122 000 kronor.

"Positiv bild av Uddevalla"
"På Oddebollen deltar många lag från hela Sverige och andra nordiska länder, vilket ger en ökad kännedom och en positiv bild av Uddevalla. Oddebollen bidrar därmed till att stärka varumärket Uddevalla, öka antalet gästnätter och får i och med det stora antalet deltagande lag från hela Sverige och våra nordiska grannländer en bred massmedial uppmärksamhet", skriver kommunstyrelsen i sitt protokoll.
Kommunstyrelsen tar pengarna ur sitt anslag för sponsring.
---
> Protokoll från kommunstyrelsen 2018-10-31 (§ 265, sid 37)