fredag 11 maj 2018

Löfvén öppnar Vårdförbundets kongress

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Den 14-17 maj håller Vårdförbundet sin kongress 2018 på Bohusgården i Uddevalla. Öppningstalare blir Sveriges statsminister Stefan Löfvén (S).

- Vårdförbundets medlemmar utgör själva stommen i svensk hälso- och sjukvård och vi brukar säga att ”vi är vården”. Att statsministern talar på vår kongress är en tydlig signal att regeringen ser hur viktiga förbundets medlemmar är för den svenska välfärden, säger ordföranden Sineva Ribeiro i ett pressmeddelande.

Fortsätter till Göteborg
Löfvén öppningstalar cirka kl. 13.55 på kongressen och fortsätter därefter till Göteborg för ett besök på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Dagen avslutas med ett öppet möte på Kortedala Forum, skriver regeringskansliet i ett pressmeddelande.

Högsta beslutande organ
Vårdförbundet representerar Sveriges över 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ och består av 190 ombud samt förbundsstyrelsens ledamöter.

Debatt med ledande sjukvårdspolitiker
- Vi arrangerar en politikerdebatt på scen under kongressen, där landets ledande sjukvårdspolitiker ska diskutera hur problemen inom hälso- och sjukvården bör lösas för att leda till en bättre vård - både för patienterna och för de som arbetar inom vården, säger Sineva Ribeiro.

Kan bli omvald
Kongressen beslutar om långsiktiga mål och politisk vilja, samt om inriktningen för förbundets verksamhet under kommande kongressperiod. På kongressen väljs även ordförande och förbundsstyrelse. Sineva Ribeiro har varit Vårdförbundets ordförande sedan 2011 och föreslås att bli ordförande även för den kommande mandatperioden 2018-2022.
---