lördag 26 maj 2018

Hus i riskområde köps in av kommunen

Kommunen köper in tre hus i skredriskzonen vid Lyckorna för att riva dem. Ägaren till en fjärde riskfastighet har tackat nej till kommunens erbjudande.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade om köpen vid sitt sammanträde den 24 maj. Slutligt beslut ska dock fattas av kommunfullmäktige.
Kommunens avsikt är att skredsäkra det aktuella området som ligger utmed Bratteforsån och behöver ta fastigheterna i anspråk för detta arbete.

Tackar nej
Den fjärde fastigheten är den fastighet som berörs minst. Ägaren har tackat nej till att sälja fastigheten till kommunen men är medveten om att delar av fastigheten kan komma att behövas för säkringsarbetet.
Köpeskillingen för de tre husen ligger på mellan cirka 1,8 och 2,1 miljoner kronor.
Att riva husen beräknas kosta cirka 200 000 kronor per hus.