fredag 30 mars 2018

Jobbtips kan ge 10 000 kronor


Kommunens samhällsbyggnadsförvaltning inför en rekryteringsbonus på 10 000 konor. Bonusen kan gå till en anställd som tipsar en annan person om att söka en svårrekryterad tjänst, och detta sedan leder till anställning.

Förslaget kom till samhällsbyggnadsnämnden genom ett så kallat ledamotsinitiativ i januari från Martin Pettersson (SD). Förvaltningen ställde sig positiv till idén och tog fram ett förslag till regelverk.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu sagt ja till förslaget, med tillägget att bonusen ska vara 10 000 kronor i stället för 5 000.