torsdag 8 mars 2018

Cykelkampanj för LSS-boenden når Uddevalla

Robin Berkhuizen.
Bild: Funktionshinderbanan

I september blir Uddevallas politiker uppvaktade om att bygga fler och bättre LSS-boenden. Uppvaktningen kommer på cykel via initiativet Funktionshinderbanan.

Det är andra året som Robin Berkhuizen cyklar 80 mil för att påverka landets kommuner att bygga fler och bättre LSS-hem. Han är initiativtagare till Funktionshinderbanan och VD för Emrahus AB, som designar och bygger LSS-bostäder under varumärket Emrahem.

Intervjuer blir till filmer
I år görs cykelturen 10-29 september och stannar bland annat i Uddevalla, Vänersborg, Trollhättan, Åmål och Mellerud. Vid besöken och längs vägen intervjuar Robin Berkhuizen personer som tänker och bestämmer i frågan om LSS-hem. Intervjuerna blir till tio videoavsnitt som kan ses i sociala medier, skriver Funktionshinderbanan i ett pressmeddelande.
Exakta datum och aktiviteter för de olika kommunerna är ännu inte klara.

Utmanar politiker att praktisera
Funktionshinderbanan utmanar också landets kommunpolitiker att praktisera en vecka på ett LSS-boende. Hittills har LSS-ansvariga politiker från fem kommuner antagit utmaningen: Malmö, Gävle, Örebro, Västerås och Hudiksvall.

Stödinsats till funktionshindrade
Ett LSS-boende är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) som innebär en bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
---