lördag 9 december 2017

Uddevallahem flyttar sitt kontor redan till våren

Uddevallahem lämnar sitt huvudkontor på Södra Hamngatan redan till våren. Nytt tillfälligt kontor blir på Kålgårdsbergsgatan, i lokalerna som för många är kända som gamla danspalatset Baccanalen.

Flytten till  Kålgårdsbergsgatan är en tillfällig lösning i väntan på att det nya kontoret på Sundberg-tomten ska stå klart, skriver Uddevallahem i sin tidning Bo & Trivas (sid 6).

Tillfällig lösning under ett drygt år
Det preliminära datumet för flytten till Kålgårdsbergsgatan är 8 april 2018.
– Det här är förvisso bara en tillfällig lösning under drygt ett års tid, men vi kommer givetvis göra allt för att det här inte ska påverka våra kunder negativt. Tvärtom kanske många kommer uppleva det positivt att vi sitter ännu mer centralt, säger Uddevallahems vd Thomas Aebeloe i tidningen.
Den tidigare flytten görs för att underlätta för en ny hyresgäst på Södra Hamngatan att komma in.
---