tisdag 14 november 2017

"Sommarängsvägen" nytt vägnamn

Lokalgatan inom detaljplanen He 166 vid Smedseröd får namnet Sommarängsvägen, efter beslut i kommunfullmäktige.

Anledningen till att vägen får ett namn är att de 18 bostadsfastigheterna i området behöver så kallade belägenhetsadresser för att bland annat utryckningsfordon och besökare lättare ska hitta rätt.
Namnet Sommarängsvägen knyter an till tre övriga vägnamn i Smedseröd, nämligen Blomsterängsvägen, Solängsvägen och Vindängsvägen.
---