fredag 17 november 2017

Så vill kommunen använda tätortens mark och vatten


Den fördjupade översiktsplanen för Uddevalla tätort har nu vunnit laga kraft. Planen visar hur kommunen vill att mark och vatten ska användas i framtiden.

Det är i Uddevalla tätort som det mesta av all nybyggnation ska ske, skriver kommunen på sin webbplats.Staden kommer att växa inifrån och västerut. En förutsättning är att hamnen och de andra verksamheterna flyttar ut till Sörvik och Fröland.

Skydd mot översvämningar
Planen behandlar också frågor som klimatförändringar och hur staden ska skyddas från översvämningar i framtiden, skriver kommunen. 
---