fredag 25 augusti 2017

Språksatsning mot lärare ska ge bättre skolresultat

Foto: Griszka Niewiadomski/Freeimages.com

Lärarna i Uddevalla ska bli bättre på att lära ut till elever som inte har svenska som förstaspråk, en satsning som även gynnar alla elevers lärande.
Insatserna riktas mot alla grundskolelärare, inte bara dom som jobbar med just språk.

I satsningen får lärarna ta del av forskning, utbyta erfarenheter med varandra och planera hur man bäst utvecklar elevernas ordförråd eftersom det i sin tur påverkar hur eleverna lär sig, berättar P4 Väst.

Gynnar alla elevers lärande
Orsaken till projektet är att det är stor skillnad på skolresultaten mellan elever som har svenska som modersmål och elever som inte har det. Forskning har även visat att språkfokus i klassrummet gynnar alla elevers lärande, skriver kommunen på sin webbplats.
Under förra veckan hölls den första av tre planerade kompetensutvecklingsdagar för lärarna under läsåret.
---