torsdag 25 maj 2017

Billigare att gå på Kulturskolan

Bild: Freeimages.com/Enric S

















(Uppdaterad 2 juni)
Från och med höstterminen 2017 sänks avgifterna till den kommunala Kulturskolan.
Det beslutade kultur- och fritidsnämnden vid sitt senaste sammanträde.
Från höstterminen upphör också vuxenundervisning i Kulturskolan.

Idag är avgifterna hos Kulturskolan i tre nivåer:
Kurs 1: 825 kr
Kurs 2: 750 kr
Kurs 3: 675 kr

Från höstterminen sänks avgifterna och endast två nivåer kommer att finnas:
Kurs 1: 650 kr
Kurs 2 och ytterligare kurser: 600 kr

Fler barn och unga ska kunna delta
Nämnden beslutade redan i höstas att öka bidraget till kulturförvaltningen med 350 000 kronor per år för att avgifterna skulle kunna sänkas. Sänkningen är en av åtgärderna som planeras för att fler barn och ungdomar ska få bättre möjligheter att kunna gå på Kulturskolan.

Vuxenundervisning upphör
Andra åtgärder som planeras av kulturförvaltningen är bland annat att verksamheten med Kulturverkstad på Dalaberg utökas även till Tureborg och Hovhult.
Från och med höstterminen 2017 kommer Kulturskolan också att upphöra med enskilt vuxendeltagande samt damkören Underbart. Anledningen är att Kulturskolan i dagsläget har en kö med cirka 400 barn. Det är alltså många barn och unga som vill ta del av skapande verksamhet men som inte får möjlighet, skriver Kulturskolan på sin webbplats.
---
> Protokoll från kultur- och fritidsnämnden (§ 71, sid 10)
> Beslutsunderlag i kultur- och fritidsnämnden (sid 10)

Annons: