onsdag 1 mars 2017

Kommunens arbetsplatser ska vara rökfria

Bild: Pixabay.com

Kommunstyrelsen har beslutat om nya regler för rökfrihet på kommunens arbetsplatser. Dessa ska vara rökfria och det blir också förbud mot rökning under arbetstid.

Bestämmelserna innebär att det inte är tillåtet med rökning i anslutning till kommunens verksamheter och omgivande tomtmark. Även e-cigaretter omfattas av förbudet.
- Vi vill uppmuntra till en god hälsa hos alla som jobbar hos oss och vi vill vara goda förebilder. Uddevalla kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en god arbetsmiljö och ett långsiktigt hållbart yrkesliv, och vi jobbar aktivt med att främja hälsan hos kommunens anställda, säger Peter Larsson, kommundirektör, på kommunens webbplats.

Anställda erbjuds hjälp
Anställda ska erbjudas hjälp att bli rök- och tobaksfria, och även kunna få ekonomisk ersättning för receptfria nikotinhjälpmedel under tre månader.
De nya bestämmelserna omfattar kommunens lokaler och fordon, och rökning är heller inte tillåten i närheten av entréer eller fönster. Rökfria arbetsplatser innebär att elever, omsorgstagare, brukare eller medarbetare inte ska utsättas för tobaksrök eller tobakslukt.
---
> Uddevalla kommun: Rökfri kommun för bättre hälsa
> Uddevalla kommun: Beslutsunderlag i kommunstyrelsen (ärende 23, sid 319)
> Uddevalla kommun: Protokoll från kommunstyrelsen (§ 48, sid 37)
> P4 Väst: Förbjudet att röka för anställda inom Uddevalla kommun