söndag 26 februari 2017

Nedläggning hotar Uddevalla-Posten

Uddevalla-Posten - lokaltidning för Uddevalla sedan 1976.


Tidningen Uddevalla-Posten är nedläggningshotad. Anledningen är att tidningen inte beviljats presstöd för 2017.
Siktet är dock inställt på fortsatt utgivning med alternativ finansiering och att nytt presstöd kan betalas ut i efterhand.

Uddevalla-Posten berättar själva att tidningen missade prenumerationsgränsen för presstöd med en hårsmån men att tidningen i dagsläget ligger över gränsen.
- Om vi gör det under det kommande halvåret kan vi efter det halvåret söka presstöd som för en nystartad tidning, säger Uddevalla-Postens VD Göran Nyberg till den egna tidningen.

Behöver 880 000 kronor
För att kunna ge ut tidningen under första halvåret krävs dock en annan finansiering med cirka 880 000 kronor, som motsvarar den summa ett presstöd skulle ha inneburit.
- De pengarna har vi inte utan vi kommer att undersöka möjligheterna att få hjälp med det på olika sätt, säger Göran Nyberg.

Digitalt alternativ möjligt
- Om det inte går att lösa på det här sättet blir det nedläggning av pappersutgåvan. Kanske kan någon digital lösning bli möjlig, men den måste ju också finansieras, säger Göran Nyberg.
---
> Till Uddevalla-Postens webbplats
Annons: