tisdag 20 september 2016

Katie Borg ger namn åt bio-parken

(Uppdaterad 2016-09-22)
Parken mellan Biostaden och Folkets hus kommer att namnges till "Katie Borgs plats", efter Uddevalla första kvinnliga kommunalråd.
Det beslutade kommunfullmäktige vid sitt senaste sammanträde.

Bakgrunden till beslutet är ett medborgarförslag. Förslagsställaren menade att för få platser och gator i Uddevalla är uppkallade efter kvinnor och att Katie Borg hade ett stort engagemang i frågor som kvinnojourer och hälso- och sjukvårdsfrågor, och var Uddevallas första kvinnliga kommunalråd.

Stöd från flera håll
Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att stödja förslaget, liksom kommunens namnberedningsgrupp som bland annat hämtat stöd från Uddevalla hembygdsförening.

Kom som flykting
Katie Borg kom till Uddevalla som flykting på 40-talet. Hon blev sedermera kommunens första kvinnliga kommunalråd och var länge också ordförande i skolstyrelsen.
---
> Uddevalla kommun: Protokoll från kommunfullmäktige (§ 160, sid 5)
> Uddevalla kommun: Handlingar i kultur- och fritidsnämnden (ärende 3, sid 3)
2016-09-22:
> Uddevallabloggen.se: Katie Borgs plats