torsdag 14 juli 2016

Kajkanter längs Bäveån stängs av akut

Kajkanterna längs båda sidor av Båveån från Västerbron i riktning västerut mot Lövåsberget och Riversideområdet spärrades på torsdagen av för trafik och fotgängare.
Orsaken är skredrisker som varnas för i en rapport beställd av kommunen.


Undersökningarna och analyserna av området har pågått sedan i höstas. Redan i maj kom en delrapport som visade att Riversideängen, som var tänkt som festivalområde för Uddevalla Solid Sound, var i riskzonen och festivalen fick en ersättningsplats på Kampenhof.
När rapporten nu kommit i sin helhet är rekommendationen att spärra av kajkanterna på båda sidor av Bäveån från Riversideängen mot Västerbron och vidare fram till gamla badhuset, skriver kommunen på sin webbplats.

Avspärrat för en lång tid
- Det är för tidigt att säga hur och på vilket sätt arbetet med att förstärka och bygga upp kajerna ska ske, men det kommer att samordnas med det pågående arbetet kring översvämningsskydd som i stort berör samma område. Vi får ändå räkna med att området kommer att vara avspärrat under en längre tid. säger Anders Löfström, projektledare på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning.

Verksamheter fortsätter
Sommarens allsångskvällar i Museiparken påverkas inte utan genomförs som vanligt. Inte heller Skärgårdsbåtarna påverkas av beslutet utan kan ligga kvar vid nuvarande plats, enligt kommunen.
Någon fara för museet och övriga byggnader nära kajerna finns heller inte, skriver Bohusläningen.
---