torsdag 7 juli 2016

Brottsofferjourer går samman

Den 1 juli gick brottsofferjourerna i Uddevalla och Vänersborg-Dalsland samman under namnet Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg.
Organisationens kansli ligger i Vänersborg, men kontoret i Uddevalla kommer också att finnas kvar, berättar Bohusläningen.


Brottsofferjouren arbetar med att stödja både brottsoffer och vittnen. Sammanslagningen möjliggör bland annat nyanställning av en kanslist på halvtid, skriver TT/Ela.

Mer tid till det stödjande arbetet
– Vi har länge haft ett nära samarbete mellan jourerna i Uddevalla och Vänersborg-Dalsland. Att slå samman föreningarna är ett sätt att minska på styrelsearbetet och kunna lägga mer tid på vårt stödjande arbete, säger ordförande Rune Andreasson till TT/Ela
---
> TT/Ela: Brottsofferjourer slås samman
> Bohusläningen: Brottsofferjourer slås samman
> P4 Väst: Brottsofferjourer i Väst slås samman
> Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg Uddevalla webbplats
> Brottsofferjouren Bohus-Norra Älvsborg Uddevalla på Facebook