måndag 13 juni 2016

Medborgarbetyg något under snittet

1 660 boende i Uddevalla kommun besvarade Statistiska Centralbyråns (SCB) medborgarundersökning i våras.
- Vi ligger kvar på en för låg nivå i jämförelse med motsvarande kommuner. Glädjande nog så kan vi ändå se en positiv trend i resultaten, säger kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson på kommunens webbplats.

Medborgarundersökningen är en attitydundersökning och är ett av flera verktyg för att få en bild av hur Uddevallas invånare ser på sin kommun. Frågorna handlade om vad man tycker om Uddevalla som en plats att leva och bo på, hur man upplever kommunens verksamheter samt möjlighet till inflytande.

Något under genomsnittet
Vad gäller Uddevalla som en plats att leva och bo på, så ligger Uddevalla generellt i nivå med genomsnittet för de deltagande kommunerna och har ett totalindex på 58, genomsnittet är index 60.
Det sammantagna värdet för hur medborgarna upplever kommunens verksamheter ligger på totalindex 52, genomsnittet för samtliga deltagande kommuner är index 55.
---
> Uddevalla kommun: 1 660 invånare svarade på medborgarundersökningen