måndag 20 juni 2016

"Strandstädarna" får Bohuspriset 2016

Föreningen Strandstädarna får Thordénstiftelsens Bohuspris 2016. 
Prissumman är 296 342 kronor, motsvarande 1 krona per invånare i landskapet Bohuslän.

"Föreningen Strandstädarna är en ideell förening som arbetar för en skräpfri kust. Föreningen är en av de många ideella krafter som arbetar för att göra Bohuskusten renare och vackrare", skriver juryn i sin motivering.
 "Att ge Bohuspriset till föreningen Strandstädarna är ett uttryck
för uppskattning av både föreningens arbete och alla de insatser som görs av ideellt arbetande och engagerade människor längs hela vår kust", skriver juryn.

Bildades 2011
Strandstädarna bildades 2011 på initiativ av de två västkustborna Stefan van der Heiden och Anett Persson som upprörts av allt ilandflutet skräp. Föreningen  arbetar för att på sikt ha ett antal stationer längs med Bohuskusten med platsansvariga som samordnar de lokala städaktiviteterna.

"Välbehövlig summa pengar"
Johanna Lyrstrand är ledamot i Strandstädarna och tror att det här priset kommer att vara till stor hjälp för att hålla den bohuslänska kusten skräpfri:
- Det är fantastiskt roligt, det här är en välbehövlig summa pengar.
- Vi får prata ihop oss om hur pengarna ska förvaltas som bäst för att kusten ska bli renare. Och att den blir det, det kan vi garantera, säger Johanna Lyrstrand till P4 Väst.

Delats ut sedan 2014
Bohuspriset har delats ut av Thordénstiftelsen sedan 2014, med syfte att belöna en person eller organisation som har gjort eller gör ett betydande arbete för Bohuslän och dess invånare.
---
> Thordénstiftelsen: Bohuspriset 2016 går till föreningen Strandstädarna
> P4 Väst: Bohuspriset går till Strandstädarna
> Strandstädarnas webbplats
> Uddevallanyheter: Jury utsedd till andra Bohuspriset