lördag 18 juni 2016

Lättare grilla och gå vid Strandpromenaden

Uddevalla kommun har satt upp fyra nya grillar längs den havsnära delen av Strandpromenaden.
Samtidigt öppnas skogen kring de stigar som går parallellt med promenaden.

De nya grillarna finns utplacerade från Svenskholmen fram till området där Strandpromenaden övergår i träbryggor. Strax innan Bodele finns ytterligare en grill utplacerad, berättar kommunen på sin webbplats.

Stigar röjs
Förbättringar sker också på de stigar som utgör avstickare till Strandpromenaden. Under nästa vecka kommer till exempel röjningsarbete att ske längs stigen som går över berget från Tureborgsbron till Dykarevägen.
- Vi ska se till så att det blir lättare att ta sig upp på berget. Bland annat kommer vi att sätta upp en enklare variant av ledstång i form av en tross, säger stadsträdgårdsmästare Anna Gebo.
---
> Uddevalla kommun: Nya grillar och röjda stigar längs Strandpromenaden