fredag 13 maj 2016

UIS säljer Klämman - satsar på Sanders Dalar

Bild: Bostadsbutiken

















UIS säljer nu via mäklare sin anrika klubbstuga Klämman på Herrestadsfjället.
Föreningen vill istället med kommunens stöd skapa ett nytt skidcentrum i Sanders Dalar, med en permanent anläggning för konstsnö.

UIS klubbstuga på Klämman byggdes 1972 och har länge varit ett centrum för skid- och friluftsintresserade Uddevallabor, som även kunnat använda stugan till omklädning och bastubad.
Men utnyttjandet av stugan och hela området har successivt minskat, samtidigt som den gånga  vinterns satsning på konstsnö i Sanders Dalar blev en succé.

"Inget lätt beslut"
- Stugan på Klämman har länge kostat mer än den har smakat. Vi har gått back på den i många år, säger UIS ordförande Christer Nyman till UddevallaNyheter:
- Beslutet att sälja var enhälligt, men det var ändå inget lätt beslut att sälja en stuga som man har kämpat för i så många år. Men siffrorna talar sitt tydliga språk med tanke på hur lite den utnyttjas.
Christer Nyman tror att det kan finnas intresse för fastigheten både för ombildning till privatbostad eller som nu föreningslokal.

"Stort intresse"
Klämman ligger ute på Hemnet med första visningen på söndag. Priset är satt till 575 000 kronor eller högstbjudande.
- Intresset för fastigheten har varit stort och många intressenter är inbokade till visningarna. Tankarna hos intressenterna kan ju se olika ut och många vill såklart komma för att se vad man kan tänkas göra med fastigheten, säger mäklaren Frida Kristoffersen på Bostadsbutiken.

Vill utveckla Sanders Dalar
UIS har skissat på ett förslag till utveckling av Sanders Dalar, med bland annat en permanent anläggning för konstsnö och ett 2,4 kilometer långt skidspår. Kostnaden har beräknats till 8,9 miljoner kronor och bidrag har även sökts från Thordénstiftelsen.
Kommunens kultur- och fritidsförvaltning ser positivt på planerna för Sanders Dalar och föreslår att kultur- och fritidsnämnden vid sitt nästa sammanträde 19 maj beslutar att man ska fortsätta att diskutera planerna med UIS och undersöka förutsättningarna för en permanent anläggning.

Ny klubbstuga
Pengarna från försäljningen av Klämman är bland annat tänkta att användas till ny klubbstuga med serveringsmöjligheter i Sanders Dalar.
Även vid positiva besked från kommunen och Thordénstiftelsen tror Christer Nyman att en permanent anläggning i Sanders Dalar kan dröja ett par år. Inriktningen är därför att kommande säsong ordna konstsnö på samma sätt som den gångna säsongen.
- Får vi samma förutsättningar från kommunen som i år så kör vi, säger Christer Nyman.

Skidspåren kvar på Klämman
En försäljning av Klämman kommer inte att innebära att möjligheten att åka skidor i området försvinner, åtminstone inte genast. UIS kommer att fortsätta att göra och underhålla skidspåren så länge som kommunen arrenderar marken där spåren löper, säger Christer Nyman.
Arrendeavtalets framtid är inget som kommunen har diskuterat närmare ännu,  säger Anna Reinhardt, enhetschef på kommunens kultur- och fritidsförvaltning:
- Det är kanske en diskussion som kommer, men det ärende som nu ska upp i nämnden innebär att vi vill få kultur- och fritidsnämndens uppdrag att fortsätta jobba med utvecklingen av Sanders Dalar och konstsnöanläggning där. Så länge vi inte fått det uppdraget så har vi heller inte diskuterat andra alternativ.
---
> Klämman på Hemnet
> Uddevalla kommun: Handlingar till kultur- och fritidsnämnden 19 maj (ärende 7, sid 17)