lördag 7 maj 2016

Skatten hålls oförändrad i Uddevalla


Den styrande majoriteten S, V och MP i Uddevalla har nu presenterat sitt förslag till budget för 2017 och plan för de närmaste åren därefter.
Skattesatsen blir oförändrad 2017 men de närmaste åren innehåller stora utmaningar och tunga investeringar.

- Kommunen står inför en stor kostnadspuckel 2017-19 på grund av en demografisk uppgång med fler barn och äldre. Vi har också ett antal tunga investeringar framöver, bland annat nytt badhus, nya Källdalsskolan, ny förskola på Kurveröd samt ny brandstation, säger kommunstyrelsens ordförande Ingemar Samuelsson (S) på kommunens webbplats.

Skatten kan höjas inom några år
– I det korta perspektivet behöver inte vi inte någon skattehöjning. Men vi kommer med största sannolikhet att behöva det inom några år. Vi väntar tills det är absolut nödvändigt, säger Ingemar Samuelsson till Bohusläningen.

Pengar till förskola och härbärge
Budgeten för 2017 innehåller tillskott på ett antal områden. Till exempel får barn- och utbildningsförvaltningen tio miljoner kronor för att minska barngruppernas storlek i förskolan, och socialnämnden får 33 miljoner. En av satsningarna där är att medverka till ett härbärge vid Saronhuset.
---
> Uddevalla kommun: Politiska majoriteten presenterade budgetförslag
> Bohusläningen: Kommunen ger ingen skattechock
> Bohusläningen: Tummen upp för Träffpunkten och härbärget