söndag 22 maj 2016

17 statliga miljoner till mindre barngrupper

Uddevallas kommunala förskolor får 17 miljoner kronor från Skolverket för att skapa mindre barngrupper i förskolan under läsåret 2016/2017.
- Pengarna innebär att vi kan höja personaltätheten. Bidraget kan användas till nya tjänster, säger förskolans verksamhetschef Lena-Maria Vinberg på kommunens webbplats.

Sammanlagt fördelar Skolverket 950 miljoner kronor till kommuner och fristående förskolor för att skapa mindre barngrupper. 17 miljoner kronor är den summa som Uddevallas kommunala förskolor sökte.

Måste satsa egna pengar också
Bidraget från Skolverket förutsätter att kommunen själv satsar tio miljoner. Denna satsning finns med i den styrande majortetens förslag till budget för 2017.
---
> Uddevalla kommun: Uddevalla beviljas 17 miljoner till förskolan
> UddevallaNyheter: Skatten hålls oförändrad i Uddevalla