torsdag 14 april 2016

"Convention Bureau" skapas för fler möten

Uddevalla kommun har startat en "Convention Bureau" som ska arbeta för att fler möten och kongresser förläggs till Uddevalla.
- Möten blir ett sätt att locka hit kompetens och samtidigt stärka varumärket Uddevalla, säger Helena Henriksson på kommunens Tillväxtavdelning, till kommunens tidning Näringslivet.

Helena Henriksson har varit ansvarig för att bygga upp Uddevalla Convention Bureau.
Convention Bureaus uppgift är inte att  själv arrangera, utan att stötta och inspirera lokala personer i organisationer och andra verksamheter att stå som värd för möten eller kongresser.

Stor konkurrens
Nu ska kontakt tas med personer i styrelser för olika organisationer eller myndigheter för att se vilka möten som skulle kunna förläggas i Uddevalla.
– Konkurrensen om alla olika möten och kongresser är stor och då kan en Convention  Bureau ge bättre förutsättningar för att lyckas, säger Helena Henriksson.
Det finns ett 20-tal Convention Bureauer på andra platser i Sverige och många andra runt om i hela världen.

> Tidningen Näringslivet: Convention Bureau etablerad i Uddevalla (sid 5)
> Uddevalla kommun: Uddevalla Convention Bureaus webbsida