torsdag 21 april 2016

Trafikverket granskar olycksvägen vid Grohed

Bohusläningen 20 april

Trafikverket tar nu fram en åtgärdsstudie för den olycksdrabbade vägsträckan vid Grohed där en dödsolycka skedde på tisdagen.
- I den tar man fram lämpliga åtgärder och en kostnadsuppskattning på åtgärderna, säger åtgärdsplanerare Helén Hansson Burman till Bohusläningen.

Exakt vilka åtgärder som kan komma ifråga vet hon inte ännu, men en mittseparering som finns längre österut på vägen har diskuterats.
Finansiering av eventuella åtgärder kan ske antingen av regeringen eller Västra Götalandsregionen. Det är oklart när studien väntas vara klar.

Boende kräver svar om åtgärder
Bohusläningen har också pratat med oroliga boende längs vägen, som kommer att kräva svar från Trafikverket om åtgärder.
- Vi vill ha omkörningsförbud på sträckan, heldragen linje och skyltar som visar att det är en farlig vägsträcka. Helst vill vi ha sänkt hastighet, gärna till 60, säger Åsa Tryggvesson, en av de boende, till tidningen.
En Facebook-grupp med namninsamling planeras också.
---
> Bohusläningen: Växande oro för olycksvägen
> P4 Väst: Trippelkrocken skedde på olycksdrabbad väg