fredag 29 april 2016

Tåg som gäller när Göteborgsbussar slopas

Bild: Wikipedia/Creative CommonsFrån 19 juni slopar Västtrafik nästan all busstrafik mellan Uddevalla och Göteborg.
För resenärerna blir det nu tåg som gäller.

– Det är ett stort överutbud av bussar och tåg i dag och det är varken ekonomiskt eller miljömässigt försvarbart. Då väljer vi att satsa på tågen. Det är en tydlig strategi att vi på längre sträckor satsar på tåg, säger Västtrafiks trafikchef Mikael Olsson till Bohusläningen.

14 turer blir två
I dag avgår 14 bussar tur och retur mellan Uddevalla och Göteborg på vardagar. Från och med 19 juni kommer buss 820 att gå från Kampenhof till Göteborg två gånger om dagen, klockan 04.40 och 16.15.
Klockan 07.15 kommer buss 841 att gå från Göteborg till Torp, där man får byta om man ska mot centrum.

Förändringen ska följas upp
Till P4 Väst säger Mikael Olsson att Västtrafik kommer att följa upp förändringarna noggrant:
– Behöver vi göra någon typ av förändring så får vi göra det.
I tågtrafiken går idag 20 tåg tur och retur mellan Uddevalla och Göteborg varje dag.

"Direktresan finns kvar men får nu göras med tåget"
"Det är klart att det kan upplevas som en försämring för de resenärer som haft en direktresa med buss till Göteborg. Men vi måste använda våra resurser på bästa sätt och kan inte köra parallell trafik på sträckan. Direktresan finns kvar men får nu göras med tåget", skriver Västtrafik på sin webbplats.
Västtrafik skriver också att förändringen varit känd länge och att de sammantagna förändringar som nu görs i busstrafiken i Fyrbodal ingår i ett långsiktigt arbete att etablera Torp som navet för kollektivtrafiken i området.
---
> Västtrafik: Tidtabellskifte 19 juni
> Västtrafik: Frågor och svar om förändringar i Fyrbodal
> Bohusläningen: Bussar mellan Uddevalla och Göteborg dras in
> P4 Väst:  Bussar mellan Uddevalla och Göteborg dras in