lördag 16 april 2016

Stipendium i sikte för Riksteaterföreningen

Uddevalla Riksteaterförening är nominerad till Riksteaterns stipendium 2016.
Totalt ska fem pristagare i lika många kategorier utses genom röstning.

Riksteaterns stipendium ska uppmärksamma och synliggöra insatser och prestationer under gånga året som har bidragit till att förverkliga Riksteaterns vision.

Motivering
Uddevalla Riksteaterförening är nominerad med följande motivering:
"Med en styrelse som alltid deltar på alla aktiviteter såväl regionala som nationella, har föreningen de senaste åren lyckats locka många yngre styrelsemedlemmar. Nyfikenheten och bredden i arbetet har lett till flera viktiga samarbeten varav de med Regionteater Väst, Folkets Hus och RFSL är några. Framför allt tar Uddevalla Riksteaterförening väl hand om sina medlemmar med både god fika och medlemsträffar för att alla ska ha möjlighet att tycka till om utbudet."
---
> Uddevalla Riksteaterförening: Inlägg på Facebook
> Riksteatern: Rösta fram Riksteaterns stipendiater 2016 här!