tisdag 19 april 2016

Marint biotopskydd blir landets första

(Uppdaterad)
Länsstyrelsen inrättar ett marint biotopskydd i området Sunninge sund-Sundsvik för att bevara den biologiska mångfalden.
Det blir det första marina biotopskyddsområdet i landet, och innebär bland annat att man inte får muddra eller bygga en brygga i området utan dispens.

Det biotopskyddade området sträcker sig under den södra delen av Uddevallabron och innehåller täta blåmusselbankar och ålgräsängar. Dessa bildar en speciell livsmiljö där många olika organismer kan leva. Foto: Wikipedia/C. Hill


Karta: Länsstyrelsen

Biotopskyddet innebär att området skyddas från alla åtgärder som kan skada naturmiljön. Syftet är att bevara bottnarna orörda. Möjligheten att utöva ett aktivt friluftsliv i området påverkas inte.

"Bra med skydd för framtiden"
- Det är jättekul att Uddevalla är den första kommunen som får ett marint biotopskyddsområde. Sedan tidigare vet vi att området Sunninge sund-Sundsvik har höga naturvärden och det är bra att det nu får ett skydd för framtiden, säger kommunekolog Sofia Ström på kommunens webbplats.
---
> Uddevalla kommun: Sveriges första marina biotopskydd i Uddevalla
> Länsstyrelsen (Facebook): Idag skrivs naturvårdshistoria
> Länsstyrelsen: Första marina biotopskyddsområdet
Karta: Länsstyrelsen