onsdag 13 april 2016

Klart med badhusets placering

(Uppdaterad 19 april)
Det nya badhuset ska byggas på Windingsborg, där det nuvarande badhuset ligger. Det beslutade kommunfullmäktige på onsdagskvällen, rapporterar Bohusläningen.

Badhuset får kosta 400 miljoner kronor enligt beslutet. Härnäst ska kultur- och fritidsnämnden anpassa innehållet i badhuset till denna kostnadsram.
Kommunalrådet Ingemar Samuelsson hoppas på byggstart 2018.

> Bohusläningen: Beslut om badhusets placering klart
> Kommunfullmäktiges beslutsunderlag (ärende 7, sid 92)
> Se fullmäktigesammanträdet i efterhand
19 april:
> Uddevalla kommun: Protokoll från fullmäktige (§ 76, sid 12)