måndag 4 april 2016

I17-veteran utnämnd till ny arméchef

Karl Engelbrektsson. Foto: Magnus Lindstedt/Försvarsmakten
(Uppdaterad 5 april)
ÖB utsåg på måndagen generalmajor Karl Engelbrektson till ny arméchef i Försvarsmakten.
Han har tidigare bland annat verkat som officer vid I17 i Uddevalla, berättar Uddevallabloggen.se.

Karl Engelbrektson tillträder den nya tjänsten 1 juni. Han är idag chef för förbandsproduktionen och utbildningschef i Försvarsmakten.
– Karl Engelbrektson är med sina erfarenheter inom produktionsledning och internationellt samarbete väl skickad att svara upp mot de krav som ställs på chefskapet, säger generallöjtnant Anders Silwer, chef för produktionsledningsstaben, på Försvarsmaktens webbplats.

Officer vid Bohusläns regemente
Karl Engelbrektsson är född 1962 och blev fänrik vid Bohusläns regemente 1984, löjtnant 1986, och kapten 1988, berättar Uddevallabloggen.se. Han flyttade 1991 till Värmlands regemente när det stod klart att I17 skulle läggas ner. Där blev han major 1992, överstelöjtnant 2000, överste 2004 och brigadgeneral 2006.

Gamle chefen blir bas för jätteövning
Karl Engelbrektsson efterträder generalmajor Anders Brännström som ska  ta över ansvaret för planering och genomförande av den multinationella övningen Viking. Övningen är en av världens största i sitt slag och genomförs 2018.

Källor:
5 april:
Se även: